Tlumočení

Společnost Viggen s.r.o. poskytuje konsekutivní i simultánní tlumočení. Nabízíme možnost expresního zajištění tlumočníka a jeho příjezdu na určené místo obratem. V rámci poskytování komplexních tlumočnických služeb Vám zajistíme i veškerou potřebnou tlumočnickou techniku. Jsme schopni zabezpečit veškerý servis pro potřeby firemních školení, konferencí, meetingů, zavádění výroby a školení obsluhy strojů a zařízení přímo ve Vašem podniku.

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení je na rozdíl od simultánního takový způsob tlumočení, kdy tlumočník nepřekládá kontinuálně, ale po určitých krátkých pasážích. Řečník vždy vysloví určitou část své myšlenky a v následné odmlce poskytne tlumočníkovi čas na překlad. Konsekutivně tlumočená jednání nebývají delší, než jednání nepřekládaná nebo simultánně tlumočená, neboť nutnost tlumočení vede řečníky ke větší stručnosti. Při konsekutivním tlumočení není nutné používat žádné technické prostředky.

Konsekutivní tlumočení je vhodné pro politické a obchodní rozhovory, SAP a školení nebo také přímo pro realizaci pracovního výkonu, jako je např. stavební dozor, obsluha strojů apod. Pro svoji technickou nenáročnost je možné konsekutivní tlumočení realizovat kdekoliv – na společenské akci při obědě, při obchodním jednání apod.

Soudní tlumočení

Pro tlumočení úředních úkonů, jako jsou např. soudní stání, policejní výslechy, valné hromady, svatby apod. zákon vyžaduje, aby tlumočení prováděli pouze tlumočníci, kteří splňují určité speciální podmínky – např. složili přísahu nebo byli jmenováni příslušným soudem. Tlumočníci společnosti Viggen s.r.o. jsou schopni tyto požadavky splnit, příslušné certifikáty jsou na vyžádání k dispozici.

Simultánní tlumočení

Simultánní tlumočení, tj. „současné tlumočení“, je využíváno na mezinárodních konferencích, kde řečníci přednášejí své projevy v mateřském nebo schváleném jednacím jazyce a tlumočník tento projev průběžně překládá do cílového jazyka. Zpoždění se při simultánním tlumočení tlumočník brání tím, že se snaží předvídat vývoj řečníkova projevu. V případech, kdy řečník uvede na překlad náročnější pasáž (např. uvede řadu příkladů), tlumočník smysluplně zjednoduší řečníkův projev tak, aby nesnížil jeho informační hodnotu.

Ve většině případů se pro simultánní tlumočení využívají technické prostředky, jako sluchátka s mikrofonem a pro akustické oddělení najednou více hovořících tlumočníků také tlumočnické kabiny. Simultánně tlumočit lze však také bez technických prostředků, a to šeptem do ucha klienta. Tomuto tlumočnickému postupu se říká šušotáž; toto označení vychází z francouzského slova chuchoter = šeptat.

Simultánní tlumočení je vhodné nejen pro konference, ale třeba také pro tlumočení filmů na filmových festivalech, tlumočení seminářů apod.

V případě realizace simultánního tlumočení se do kabiny objednávají minimálně dva tlumočníci, kteří se ve stanovených časových intervalech střídají.

Další služby v rámci tlumočení

Společnost Viggen s.r.o. je schopna na základě objednávky zajistit dlouhodobé tlumočení ve firmách, tlumočení po území celé ČR, tlumočení v zahraničí, expresní zajištění tlumočníka, zajištění tlumočnické techniky dle potřeb zadavatele.